logo

Written by acong on . Hits: 2272

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2020

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua Sudah Melapor
2
Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketua Sudah Melapor
3
Drs. Muh. Arsyad Hakim Sudah Melapor
4
Drs. H. Kamaruddin Hakim Sudah Melapor
5
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim  
6
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Sudah Melapor
7
Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim Sudah Melapor
8
Drs. H. Syarifuddin H., M.H. Hakim Sudah Melapor
9 Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
10 Drs. Rahmat, M.H. Hakim  
11 Dra. Hj. Mulyati Ahmad Hakim Sudah Melapor
12 Drs. Syahidal Hakim Sudah Melapor
13 Dra. Hj. Rosniati, M.H. Hakim Sudah Melapor
14 Drs. H. Rahmatullah, M.H. Hakim Sudah Melapor
15 Dra. Kartini Hakim Sudah Melapor
16 Drs. Rahmat Hakim  
17 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Sudah Melapor
19 Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim  
19 Drs. H. Umar D. Hakim Sudah Melapor
20 Drs. Muh. Arief Musi, S.H. Hakim Sudah Melapor
21 Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Hakim Sudah Melapor
22 Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
23 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
24 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
25 Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
26 Drs. Muhammad Yunus Hakim Sudah Melapor
27 Dra. Nurhaniah, M.H. Hakim Sudah Melapor
28 Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. Hakim Sudah Melapor
29 Drs. Hasbi, M.H. Hakim Sudah Melapor
30 Drs. Syarifuddin S Hakim Sudah Melapor
31 Kamaluddin, S.H., M.H.  Panitera Sudah Melapor
32 Muniroh Nahdi, S.H. Sekretaris Sudah Melapor
33 Hj. Hartinah, S.H., M.H. Panitera Muda Sudah Melapor
34 Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda  
35 Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. Panitera Muda  
36 Rahmat Riyadi Jufri, S.T. Kasubbag Sudah Melapor
37 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
38 Hj. Hasniah, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
39 Hj. Nur Aisyah, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
40 Hj. Fatmah, S. Ag. Panitera Pengganti Sudah Melapor
41 Dedy Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
42 Salahuddin Saleh, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
43 Dra. Hasna Mohammad Tang Panitera Pengganti Sudah Melapor
44 Hariyati, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
45 Hj. Aminah Amir Daus, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
46 Syahruni, S.H., M.H. Panitera Pengganti  
47 Dra. Hj. Sukmawati Panitera Pengganti Sudah Melapor
48 Drs. Haeruddin Panitera Pengganti Sudah Melapor
49 Hj. Salwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
50 Dra. Hanisang Panitera Pengganti Sudah Melapor
51 Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera Pengganti  

*Update 20 Januari 2021

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2019

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua Pengumuman
2
Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketua Pengumuman
3
Drs. Muh. Arsyad Hakim Pengumuman
4
Drs. H. Kamaruddin Hakim Pengumuman
5
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
6
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
7
Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim Pengumuman
8
Drs. H. Syarifuddin H., M.H. Hakim Pengumuman
9 Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
10 Drs. Rahmat, M.H. Hakim Pengumuman
11 Dra. Hj. Mulyati Ahmad Hakim Pengumuman
12 Drs. Syahidal Hakim Pengumuman
13 Dra. Hj. Rosniati, M.H. Hakim Pengumuman
14 Drs. H. Rahmatullah, M.H. Hakim Pengumuman
15 Dra. Kartini Hakim Pengumuman
16 Drs. Rahmat Hakim Pengumuman
17 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Pengumuman
19 Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
19 Drs. H. Umar D. Hakim Pengumuman
20 Drs. Muh. Arief Musi, S.H. Hakim Pengumuman
21 Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
22 Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Hakim Pengumuman
23 Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
24 Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
25 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
26 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
27 Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
28 Drs. Muhammad Yunus Hakim Pengumuman
29 Dra. Nurhaniah, M.H. Hakim Pengumuman
30 Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
31 Drs. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
32 Drs. Syarifuddin S Hakim Pengumuman
33 Kamaluddin, S.H., M.H.  Panitera Pengumuman
34 Muniroh Nahdi, S.H. Sekretaris Pengumuman
35 Hj. Hartinah, S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
36 Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda Pengumuman
37 Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
38 Rahmat Riyadi Jufri, S.T. Kasubbag Pengumuman
39 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
40 Dra. Hj. St. Hafiah Panitera Pengganti Pengumuman
41 Hj. Hasniah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
42 Hj. Nur Aisyah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
43 Hj. Fatmah, S. Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
44 Dedy Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
45 Salahuddin Saleh, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
46 Dra. Hasna Mohammad Tang Panitera Pengganti Pengumuman
47 Hariyati, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
48 Hj. Aminah Amir Daus, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
49 Syahruni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
50 Dra. Hj. Sukmawati Panitera Pengganti Pengumuman
51 Drs. Haeruddin Panitera Pengganti Pengumuman
52 Hj. Salwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
53 Dra. Hanisang Panitera Pengganti Pengumuman
54 Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera Pengganti Pengumuman

*Update 2 November 2020


Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2019

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
 Drs. H. M. YUSUF, SH. MH Ketua Sudah Melapor
2
 DRA. NUR ALAM SYAF, SH., MH Wakil Ketua Sudah Melapor
3
 DRS. MUH. SANUSI RABANG, SH., MH Hakim Sudah Melapor
4
 DRA. HJ. NADIRAH BASIR, SH., MH Hakim Sudah Melapor
5
 DRS. H. MUHYIDDIN RAUF, S.H,MH Hakim Sudah Melapor
6
 Dra. Hj. ROSNIATI, MH Hakim Sudah Melapor
7
 Drs. H. MUHTAR, SH Hakim Sudah Melapor
8
 Drs. H. M. IDRIS ABDIR, S.H., M.H. Hakim Sudah Melapor
9  DRS. H.M. ALWI THAHA, SH., MH Hakim Sudah Melapor
10  DR. ALYAH SALAM, M.H. Hakim Sudah Melapor
11  Dra. Hj. MARDIANAH. R, SH. Hakim Sudah Melapor
12  DRS. H. RAHMATULLAH, MH Hakim Sudah Melapor
13  DRA. BANNASARI Hakim Sudah Melapor
14  Drs. ALIMUDDIN M. Hakim Sudah Melapor
15  Drs. SAIFUDDIN, M.H. Hakim Sudah Melapor
16  Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH Hakim Sudah Melapor
17  Drs. MUHAMMAD YUNUS Hakim Sudah Melapor
19  DRA. KARTINI Hakim Sudah Melapor
19  Dra. NURHANIAH, M.H. Hakim Sudah Melapor
20  Drs. H.MUH.AMIR, S.H. Hakim Sudah Melapor
21  DRS. SYAHIDAL Hakim Sudah Melapor
22  Drs. H. MUHAMMAD ANWAR SALEH, SH.,MH Hakim Sudah Melapor
23  Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH. Hakim Sudah Melapor
24  Drs. RAHMAT Hakim Sudah Melapor
25  Drs. H. UMAR, D Hakim Sudah Melapor
26  Hj. NURAENI  S, S.H.,M.H. Hakim Sudah Melapor
27  Dra. Hj.  MUNAWWARAH, SH., MH. Hakim Sudah Melapor
28  HARTANTO, S.H. Panitera Sudah Melapor
29  MUNIROH NAHDI, S.H., M.H.  Sekretaris Sudah Melapor
30  HJ. FATIMAH AD, SH., MH  Panitera Muda Sudah Melapor
31  HARTINAH, S.H., M.H.  Panitera Muda Sudah Melapor
32  DRA. HJ. FITRIANI  Panitera Muda Sudah Melapor
33  RAHMAT RIYADI JUFRI, ST., MM. Kasubbag Sudah Melapor
34  HJ. SALWA, SH., MH. Panitera Pengganti Sudah Melapor
35  DRA. HJ. JAWARIAH, M.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
35  SYAHRUNI, SH., MH Panitera Pengganti Sudah Melapor
37  DRA. HJ. ST. HAFIAH Panitera Pengganti Sudah Melapor
38  Hj. AMINAH AMIR DAUS, SH Panitera Pengganti Sudah Melapor
39  DRS. HAERUDDIN Panitera Pengganti Sudah Melapor
40  Hj. NUR AISYAH, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
41  DRA. HANISANG Panitera Pengganti Sudah Melapor
42  DRA. Hj. SUKMAWATI Panitera Pengganti Sudah Melapor
43  DRA.HASNAH MOHAMMAD TANG Panitera Pengganti Sudah Melapor
44  SALAHUDDIN SALEH, S.H. Panitera Pengganti Sudah Melapor
45  HARIYATI, SH Panitera Pengganti Sudah Melapor
46  DEDY WAHYUDI, SH Panitera Pengganti Sudah Melapor
47  HJ.HASNIAH, SH. Panitera Pengganti Sudah Melapor

*Update 27 Januari 2020


Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
 Drs. H. M. YUSUF, SH. MH Ketua Ada
2
 DRA. NUR ALAM SYAF, SH., MH Wakil Ketua Ada
3
 Drs. H. ABD. RAZAK Hakim Ada
4
 Dra. Hj. MAJIDAH, MH. Hakim Ada
5
 Drs.H.A. MAJID JALALUDDIN, M.H. Hakim Ada
6
 DRS. MUH. SANUSI RABANG, SH., MH Hakim Ada
7
 DRA. HJ. NADIRAH BASIR, SH., MH Hakim Ada
8
 DRS. H. MUHYIDDIN RAUF, S.H,MH Hakim Ada
9
 Dra. Hj. ROSNIATI, MH Hakim Ada
10
 Drs. H. MUHTAR, SH Hakim Ada
11
 Drs. H. M. IDRIS ABDIR, S.H., M.H. Hakim Ada
12  DRS. H.M. ALWI THAHA, SH., MH Hakim Ada
13  DR. ALYAH SALAM, M.H. Hakim Ada
14  Dra. Hj. MARDIANAH. R, SH. Hakim Ada
15  DRS. H. RAHMATULLAH, MH Hakim Ada
16  DRA. BANNASARI Hakim Ada
17  Drs. ALIMUDDIN M. Hakim Ada
18  Drs. SAIFUDDIN, M.H. Hakim Ada
19  Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH Hakim Ada
20  Drs. MUHAMMAD YUNUS Hakim Ada
21  DRA. KARTINI Hakim Ada
22  Dra. NURHANIAH, M.H. Hakim Ada
23  Drs. H.MUH.AMIR, S.H. Hakim Ada
24  DRS. SYAHIDAL Hakim Ada
25  Drs. H. MUHAMMAD ANWAR SALEH, SH.,MH Hakim Ada
26  Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH. Hakim Ada
27  Drs. RAHMAT Hakim Ada
28  DRS. H. M. RIDWAN PALLA, S.H.,M.H Hakim Ada
29  Drs. H. UMAR, D Hakim Ada
30  Hj. NURAENI  S, S.H.,M.H. Hakim Ada
31  Dra. Hj.  MUNAWWARAH, SH., MH. Hakim Ada
32  HARTANTO, S.H. Panitera Ada
33  MUNIROH NAHDI, S.H., M.H.  Sekretaris Ada
34  HJ. FATIMAH AD, SH., MH  Panitera Muda Ada
35  HARTINAH, S.H., M.H.  Panitera Muda Ada
36  DRA. HJ. FITRIANI  Panitera Muda Ada
37  RAHMAT RIYADI JUFRI, ST., MM. Kasubbag Ada
38  HJ. SALWA, SH., MH. Panitera Pengganti Ada
39  DRA. HJ. JAWARIAH, M.H. Panitera Pengganti Ada
40  SYAHRUNI, SH., MH Panitera Pengganti Ada
41  DRS. H. ABD. RASYID P Panitera Pengganti Ada
42  DRA. HJ. ST. HAFIAH Panitera Pengganti Ada
43  Hj. AMINAH AMIR DAUS, SH Panitera Pengganti Ada
44  DRS. HAERUDDIN Panitera Pengganti Ada
45  Hj. NUR AISYAH, S.H. Panitera Pengganti Ada
46  DRA. HANISANG Panitera Pengganti Ada
47  DRA. Hj. SUKMAWATI Panitera Pengganti Ada
48  DRA.HASNAH MOHAMMAD TANG Panitera Pengganti Ada
49  SALAHUDDIN SALEH, S.H. Panitera Pengganti Ada
50  HARIYATI, SH Panitera Pengganti Ada
51  DEDY WAHYUDI, SH Panitera Pengganti Ada
52  H. A. MUH. YAHYA CHALID Panitera Pengganti Ada
53  HJ.HASNIAH, SH. Panitera Pengganti Ada

 NB : Klik keterangan untuk melihat detil

banner siwas2

CCTV Halaman Apel dan Ruang PTSP Pengadilan Agama Makassar

              

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Makassar Klas IA

 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya

 (0411) 479 4556

 (0411) 899 3744

  Call Center & Pengaduan : 0811 4609900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lokasi Kantor