Pengadilan Agama Makassar

.

Berita Flash

Kafura dan Kaafura

Surah Alinsan yang dikenal juga dengan nama Surah Addaharu adalah surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, pada rakaat kedua dalam salah subuh hari JUmat. Kata kafaru terdapat pada ayat ketiga surah ini dan kaafura pada ayat kelima, ditulisa dengan ka panjang, Kata kafura denga ka pandek bermakna kufur atau ingkar, sedangkan yang kedua diartikan atau bermakna kafur atau kapur.

Baca selengkapnya klik disini