logo

Written by acong on . Hits: 3002

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2021

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua Pengumuman
2
Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengumuman
3
Drs. Muh. Arsyad Hakim Terverifikasi Lengkap
4
Drs. H. Kamaruddin Hakim Pengumuman
5
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
6
Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
7
Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim Pengumuman
9 Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
10 Drs. H. Rahmatullah, M.H. Hakim Pengumuman
11 Dra. Kartini Hakim Pengumuman
12 Drs. Rahmat Hakim Pengumuman
13 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Pengumuman
14 Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
15 Drs. H. Umar D. Hakim Pengumuman
16 Drs. Muh. Arief Musi, S.H. Hakim Pengumuman
17 Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Hakim Pengumuman
18 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
19 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
20 Drs. Muhammad Yunus Hakim Pengumuman
21 Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. Hakim Pengumuman
22 Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
23 Drs. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
24 Drs. H. Ahmad P., M.H. Hakim Pengumuman
25 Drs. Faisal, M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
26 Drs. H. M. Natsir Hakim Terverifikasi Lengkap
27 Dra. Fatmah Abujahja Hakim Sudah Lapor
28 Dra. Hj. Jusmah Hakim Terverifikasi Lengkap
29 Kamaluddin, S.H., M.H.  Panitera Terverifikasi Lengkap
30 Muniroh Nahdi, S.H. Sekretaris Pengumuman
31 Hj. Hartinah, S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
32 Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda Pengumuman
33 Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
34 Rahmat Riyadi Jufri, S.T. Kasubbag Pengumuman
35 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
36 Hj. Hasniah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
37 Hj. Nur Aisyah, S.H. Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
38 Hj. Fatmah, S. Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
39 Dedy Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
40 Salahuddin Saleh, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
41 Dra. Hasna Mohammad Tang Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
42 Hariyati, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
43 Hj. Aminah Amir Daus, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
44 Syahruni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
45 Dra. Hj. Sukmawati Panitera Pengganti Pengumuman
46 Drs. Haeruddin Panitera Pengganti Pengumuman
47 Hj. Salwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
48 Dra. Hanisang Panitera Pengganti Pengumuman
49 Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
50 Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
51 Hj. Nurjaya, S.Ag Panitera Pengganti Pengumuman
52 Abdul Rahman, S.H Panitera Pengganti Sudah Lapor

*Update 1 Maret 2021

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2020

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua Pengumuman
2
Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketua Pengumuman
3
Drs. Muh. Arsyad Hakim Terverifikasi Lengkap
4
Drs. H. Kamaruddin Hakim Pengumuman
5
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
6
Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
7
Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim Pengumuman
8
Drs. H. Syarifuddin H., M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
9 Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
10 Drs. Rahmat, M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
11 Drs. H. Abd. Latif, M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
12 Drs. H. Mursidin, M.H. Hakim Pengumuman
13 Dra. Hj. Rosniati, M.H. Hakim Pengumuman
14 Drs. H. Rahmatullah, M.H. Hakim Pengumuman
15 Dra. Kartini Hakim Pengumuman
16 Drs. Rahmat Hakim Pengumuman
17 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Pengumuman
19 Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim Terverifikasi Lengkap
19 Drs. H. Umar D. Hakim Pengumuman
20 Drs. Muh. Arief Musi, S.H. Hakim Pengumuman
21 Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Hakim Pengumuman
22 Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
23 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
24 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
25 Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
26 Drs. Muhammad Yunus Hakim Pengumuman
27 Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. Hakim Pengumuman
28 Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
29 Drs. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
30 Drs. Syarifuddin S Hakim Pengumuman
31 Kamaluddin, S.H., M.H.  Panitera Terverifikasi Lengkap
32 Muniroh Nahdi, S.H. Sekretaris Pengumuman
33 Hj. Hartinah, S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
34 Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda Pengumuman
35 Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
36 Rahmat Riyadi Jufri, S.T. Kasubbag Pengumuman
37 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
38 Hj. Hasniah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
39 Hj. Nur Aisyah, S.H. Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
40 Hj. Fatmah, S. Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
41 Dedy Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
42 Salahuddin Saleh, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
43 Dra. Hasna Mohammad Tang Panitera Pengganti Terverifikasi Lengkap
44 Hariyati, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
45 Hj. Aminah Amir Daus, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
46 Syahruni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
47 Dra. Hj. Sukmawati Panitera Pengganti Pengumuman
48 Drs. Haeruddin Panitera Pengganti Pengumuman
49 Hj. Salwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
50 Dra. Hanisang Panitera Pengganti Pengumuman
51 Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
52 Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
53 Hj. Nurjaya, S.Ag Panitera Pengganti Pengumuman

*Update 1 Maret 2021

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2019

NO NAMA JABATAN LAPORAN LHKPN
1
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua Pengumuman
2
Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketua Pengumuman
3
Drs. Muh. Arsyad Hakim Pengumuman
4
Drs. H. Kamaruddin Hakim Pengumuman
5
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
6
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Hakim Pengumuman
7
Dra. Hj. Nurjaya, M.H. Hakim Pengumuman
8
Drs. H. Syarifuddin H., M.H. Hakim Pengumuman
9 Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
10 Drs. Rahmat, M.H. Hakim Pengumuman
11 Dra. Hj. Mulyati Ahmad Hakim Pengumuman
12 Drs. Syahidal Hakim Pengumuman
13 Dra. Hj. Rosniati, M.H. Hakim Pengumuman
14 Drs. H. Rahmatullah, M.H. Hakim Pengumuman
15 Dra. Kartini Hakim Pengumuman
16 Drs. Rahmat Hakim Pengumuman
17 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Pengumuman
19 Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
19 Drs. H. Umar D. Hakim Pengumuman
20 Drs. Muh. Arief Musi, S.H. Hakim Pengumuman
21 Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
22 Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Hakim Pengumuman
23 Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
24 Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
25 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
26 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
27 Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. Hakim Pengumuman
28 Drs. Muhammad Yunus Hakim Pengumuman
29 Dra. Nurhaniah, M.H. Hakim Pengumuman
30 Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
31 Drs. Hasbi, M.H. Hakim Pengumuman
32 Drs. Syarifuddin S Hakim Pengumuman
33 Kamaluddin, S.H., M.H.  Panitera Pengumuman
34 Muniroh Nahdi, S.H. Sekretaris Pengumuman
35 Hj. Hartinah, S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
36 Dra. Hj. Fitriani Panitera Muda Pengumuman
37 Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. Panitera Muda Pengumuman
38 Rahmat Riyadi Jufri, S.T. Kasubbag Pengumuman
39 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
40 Dra. Hj. St. Hafiah Panitera Pengganti Pengumuman
41 Hj. Hasniah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
42 Hj. Nur Aisyah, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
43 Hj. Fatmah, S. Ag. Panitera Pengganti Pengumuman
44 Dedy Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
45 Salahuddin Saleh, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
46 Dra. Hasna Mohammad Tang Panitera Pengganti Pengumuman
47 Hariyati, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
48 Hj. Aminah Amir Daus, S.H. Panitera Pengganti Pengumuman
49 Syahruni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
50 Dra. Hj. Sukmawati Panitera Pengganti Pengumuman
51 Drs. Haeruddin Panitera Pengganti Pengumuman
52 Hj. Salwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
53 Dra. Hanisang Panitera Pengganti Pengumuman
54 Dra. Hj. Jawariah, M.H. Panitera Pengganti Pengumuman
*Update 20 November 2020
Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

banner siwas2

CCTV Halaman Apel dan Ruang PTSP Pengadilan Agama Makassar

              

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Makassar Klas IA

 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya

 (0411) 479 4556

 (0411) 899 3744

  Call Center & Pengaduan : 0811 4609900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lokasi Kantor